Algemene voorwaarden KCH

Algemene voorwaarden

Door in te schrijven op een activiteit van Klimclub Hungaria bevestigt de deelnemer uitdrukkelijk dat hij/zij kennis genomen heeft van de Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord gaat. De betaling van de deelnamesom geldt als bevestiging van dit akkoord.

De deelnemer gaat akkoord met het volgende:

Klimclub Hungaria kan beslissen om over te gaan tot annulatie of uitstel van elke activiteit (bv. bij te weinig inschrijvingen op de uiterste inschrijfdatum, bij een extreem slechte weerprognose, ...). Het betaalde inschrijvingsgeld wordt in deze gevallen volledig terugbetaald, inclusief het bedrag van de annulatieregeling.

De deelnemer aanvaardt het voorgestelde programma en de locatie. Deze kunnen ten allen tijde worden aangepast in functie van het weer, de omstandigheden, het niveau van de deelnemers e.d. Er wordt steeds op voorhand meegedeeld wanneer het einde van een activiteit voorzien is. Toch kan het gebeuren dat een activiteit vroegtijdig wordt afgebroken. De reden hiervoor wordt steeds door de organisatie toegelicht. De deelnemer legt zich neer bij een mogelijke wijziging als die noodzakelijk wordt geacht door de organisatie.

De deelnemer aanvaardt het leiderschap van de organisatie en van de verantwoordelijken. Niet-naleving van de beslissingen van de organisatie kan tot uitsluiting leiden.

De organisatie stelt alles in het werk om de activiteit op een veilige manier te laten verlopen. De deelnemer beseft echter dat bij de beoefening van klim- en bergsporten nooit alle risico kan worden uitgesloten. De deelnemer aanvaardt dit risico waarvoor de verantwoordelijkheid niet bij de organisatie ligt, en die voor de eventuele gevolgen ervan ook niet aansprakelijk kan gesteld worden.

Praktische voorwaarden & info

Voor sommige activiteiten is het klimmen van een bepaald niveau vereist en/of het in bezit zijn van een bepaald klimvaardigheidsbewijs verplicht; dit staat duidelijk vermeld onder ‘deelnamevoorwaarden’.

Tijdens de activiteiten is het lidmaatschap van de Klim- en Bergsportfederatie verplicht, omwille van de uitgebreide bergsportverzekering die hieraan vast hangt. Bij voorkeur opteer je voor Klimclub Hungaria als gewenste club, maar dit is niet verplicht. Voor het lidmaatschap kan je terecht op www.klimenbergsportfederatie.be.

Uiterste inschrijvingsdatum & betaling

Er kan - indien expliciet vermeld - tot de uiterste inschrijvingsdatum ingeschreven worden zolang een activiteit niet volzet is (eventueel kan je inschrijven op een wachtlijst). Jouw inschrijving wordt pas definitief als het volledige inschrijvingsgeld bij Klimclub Hungaria is aangekomen. Als jouw betaling niet tijdig ontvangen wordt, kan jouw plaats dus alsnog ingenomen worden door andere deelnemers die de betaling tijdig uitvoeren.

Tot maximaal twee dagen na de uiterste inschrijvingsdatum wordt er beslist om de activiteit al dan niet te laten doorgaan op basis van een minimum aantal ‘definitief’ ingeschreven deelnemers.

Voorwaarden in verband met de annulatieregeling

De gepubliceerde prijzen zijn exclusief annulatiekosten en de daaraan gekoppelde annulatieregeling. Indien je een annulatieregeling wenst, dien je de kost hiervan mee te rekenen bij de overschrijving. Het bedrag van onze annulatieregeling bedraagt 5% van de prijs, of het bedrag zoals gespecificeerd op de webpagina of in de infofiche.

Indien er NIET voor een annulatieregeling werd betaald, wordt de volledige deelnamesom ingehouden indien de deelnemer annuleert.

Indien er WEL voor een annulatieregeling werd betaald, wordt bij ‘geldige annulatie’ de deelnamesom terugbetaald, met aftrek van de prijs van de annulatieregeling en 25 euro administratiekosten.

De aanvrager heeft recht op terugbetaling indien – tussen de datum van de storting van het inschrijvingsgeld en de start van de activiteit – de deelname aan de activiteit ten gevolge van een hieronder omschreven gebeurtenis, die bij het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien was, wordt geannuleerd:

  • bij ziekte, lichamelijk ongeval of het overlijden van de verzekerde, van zijn echtgeno(o)t(e), van een bloed- of aanverwante tot de tweede graad, die op dezelfde activiteit is ingeschreven, of van een persoon die gewoonlijk met de verzekerde samenleeft;
  • bij aanzienlijke en toevallige schade aan de goederen van de verzekerde in België, die zijn aanwezigheid dwingend noodzakelijk maakt.

De aanvrager heeft geen recht op terugbetaling in geval van bvb een tweede zit, door werkgerelateerde problemen, door het afhaken van een mededeelnemer, of door enige andere mogelijke situatie.